جبهه گیری شدید کاندیداها در مقابل جنرال

باید اعتراف کنم که طی این عمر دراز جنرالی خود تا به این اندازه شکست مفتضحانه متحمل نشده بودم که از بابت این انتخابات اخیر شدم. و از آنجاییکه خود را متعهد به گردش آزاد اخبار می دانم و با سانسو و سانسورچی هیچ رابطه خوبی ندارم ، تصمیم دارم اخبار را آنگونه که هست منعکس کنم هرچند خبرهای حاکی از شکست را. ( البته فکر نکنید که از ترس اینکه مبادا مدیر غیر قانونی نیستان آن را به دلخواه خودش نشر کند ، این کار را می کنم.)

پس از آنکه جز عدۀ کمی ، باقی آنها یعنی اکثریت قاطع کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان از خدمات انتخاباتی بوجی والا سنتر استقبال نکردند ، ما یک بار دیگر در اعلان شماره دو از آنها دعوت و خواهش (تقریباً التماس) کردیم که از سرویس های انتخاباتی ما استفاده کنند. اما به دنبال این اعلان بیانیه ای از سوی اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای ریاست جمهوری انتشار یافت و یک کپی از آن به دفتر بوجی والا سنتر ( که متأسفانه در این روزها به خاطر پرداخت نکردن اجارۀ چند ماهه در شرف پلمپ شدن قرار دارد و میز و چوکی و سایر لوازم آن حتی بورس تشناب پاکی آن از سوی کارکنان مرکز به جای معاش معوقه مصادره گردیده است.) رسید . کاندیدان مذکور در این بیانیه اعتراض شدید خویش را نسبت به آنچه که « توهین جنرال بوجی والا به کاندیداهای محترم دومین دورۀ ریاست جمهوری افغانستان» خوانده اند ، ابراز نموده اند. که ما در راستای همان گردش آزاد اطلاعات (و نه از ترس اینکه رقیبان آن را زودتر ازما و با آب و تاب بیشتر منتشر کنند) متن این بیانیه را در اینجا منتشر می کنیم:

 

بیانیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهور ی

در اعتراض به اهانت های جنرال بوجی والا

 ملت مسلمان و کاندیداپرور افغانستان!

 چنانکه اطلاع دارید شخصی به نام جنرال بوجی والا که تا هنوز نه جنرالی اش به تأیید رسیده است و نه بوجی والایی اش ، در یک اقدام اهانت آمیز ، خدمات و سرویس های به اصطلاح انتخاباتی را به کاندیداهای محترم ریاست جمهوری پیش کش نموده است که حقیقتاً باعث تأسف و شرمساری است. ما کاندیدان این انتخابات اخیر علی رغم رقابت ها و اختلافات فی مابینی که داریم ، اما در قبال این مسأله ، از آنجاییکه با مصالح و منافع ملی همه ما نامزدان در تضاد است ، اتحاد و یک دستی اتخاذ کرده و تصمیم به انتشار این بیانیه گرفتیم تا ضمن محکوم نمودن این حرکت اهانت آمیز ، هشداری باشد برای دیگران تا به اقدامات دشمنانه مشابه دست نزنند. فلذا برای روشنی افکار عموم ، نکات زیر را یادآوری می نماییم:

ت‌- شخص مذکور (بوجی والا) مدعی شده است که در مرکز انتخاباتی اش از کارشناسان زبده و مسلکی که تحت نظر سرویس های اطلاعاتی چون سیا ، ک.گ.ب و موساد و... آموزش دیده اند بهره می برد. ما با قاطعیت اعلان می کنیم که این یک ادعای تبلیغاتی برای جذب کاندیداها، بیش نیست. و برای یادآوری به این شخص باید بگوییم که در زمانی که این جنرال صاحب بوجی والا آب بینی خود را پاک کرده نمی توانست و پای برهنه (و احتمالاً بدون تنبان) در کوچه ها به دنبال گودی پران می دوید ، ما خود با هریک از سرویس های امنیتی معتبر چون سیا و ک.گ.ب و غیره ارتباط مستحکم و نزدیک (در حدود رابطه پدر و پسری ) داشتیم. و حالا این نیمچه جنرال تازه از راه رسیده راه آنها را به ما نشان می دهد. واقعاً اهانت از این بالاتر ممکن است؟

ق‌- در جای دیگر وی ادعای نوشته کردن سخنرانی تبلیغاتی برای کاندیداها می کند. که واقعاً شرم آور است . نامزدی که نتواند از شکم خودش برای مردم وعده های رنگارنگ بدهد ، هیچ حق ندارد که کاندید شود. ما کاندیداهای محترم با اعتقاد به این اصل اساسی قدم به عرصه انتخابات گذاشتیم که مهمترین هنر یک کاندیدا «گپ دادن» مردم است. چنانکه بسیاری از ما در این کار دارای تجربه ای دوچند عمر همین بوجی والا هستیم.

ل‌- در یک پیشنهاد توهین آمیز دیگر ، جنرال مذکور استفاده از بدماش ها را برای لت و کوب رقبا به کاندیداهای عزیز پیشنهاد کرده است ، ما در اینجا ضمن احترام به همه بدماش ها و اوباش کابل و سایر ولایات به اطلاع می رسانیم که هیچ ضرورت به تکلیف دادن برادران اوباش نیست ، ما در این زمینه از نیرو و توانایی کافی برخوردار هستیم.

ل‌- این مردک (بوجی والا) چنان از تعلیم افراد مسلکی اش در «آن سوی خط دیورند» گپ می زند که فقط ما از پشت کوه آمده باشیم. در وقتی که این «ناجنرال» و همان به اصطلاح افراد مسلکی اش هنوز فکر می کردند ، خط دیورند از پشت بامبتی خانه پدرکلانشان می گذرد ، ما از آن سوی خط اکمال می شدیم. و حالا کار توهین به جایی رسیده است که بوجی والایی که اگر یک پتاقی در پنصد متری اش صدا کند ، باید تنبان تبدیل کند ، برای ما از انفجار دادن گپ می زند. در حالیکه تجربه عده ای از ما در انفجار دادن ها همین کافی است که سالها خاک کابل و سایر نقاط کشور را به توبره کشیدیم و اگر لازم باشد و منافع ملت ما اقتضا کند ، صد بار دیگر هم خواهیم کشید.

ب‌- بوجی والا سنتر با افتخار اعلام کرده است که سیستم «ت.قلّب مطمئن» را از کشور همسایه وارد نموده است و ادعا نموده است که این سیستم نتیجه کاملاً رضایت بخش می دهد. سؤال اینجاست که این چطور نتیجه رضایت بخش است که بعد از گذشت بیش از دو ماه هنوز هم سرو صداها و اعتراض ها ادامه دارد. همان قسمی که همگان می دانند شعار یکپارچه همه ما کاندیدان محترم «عدم وابستگی به خارج ، مخصوصاً همسایه ها» و بهره گیری از منابع وطنی است. حالا با توجه به این شعار ، ما چرا باید به یک کاپی رنگ پریده از یک سیستم وارداتی همسایه متوسل شویم ، در صورتیکه ما خود نوع بسیار کارآمدتر آن را داریم و سالها پیشتر از همسایه های خود آن را به کار گرفته ایم و از نتایج درخشان آن مستفیض گشته ایم. در حالیکه عوارض منفی استفاده از «ت.قلّب مطمئن» در کشور همسایه هنوز غوغا می کند و رو به گسترش است ، استفاده از سیستم «ت.قلّب پاک» ما چنان بی ضرر ، بی خطر و بی دردسر است که استفاده از آن کاملاً پاک و پاکیزه و بدون کدام عوارض جانبی و بعدی است به قسمی که پس از استعمال آن در جریان انتخابات آب از آب تکان نخواهد خورد. بد نیست در اینجا به کشور همسایه هم توصیه کنیم که در انتخابات بعدی به جای استفاده از سیستم دردسر ساز «ت.قلّب مطمئن» از مکانیزم پیشرفته ما یعنی «ت.قلّب پاک» بهره بگیرد.

در اخیر این بیانیه ما کاندیداهای محترم بار دیگر این اقدام اهانت آمیز جنرال بی ستاره «بوجی والا» را محکوم نموده و از مراکز عدلی و قضایی خواستار تعقیب و محاکمه او هستیم.

شعار ما: انتخابات پاک در سایه ت.قلّب پاک

 اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

/ 0 نظر / 19 بازدید