خوب یا بد

مثل اینکه قرار است هرچه برای مردم دیگر سبب خیر است برای مردم افغانستان سبب شر شود. مثل همین انتخابات که برای بیشتر مردم دنیا یک گام به جلو به حساب می آید و مردم با انداختن رای هایشان به صندوق ها و یا اخیرا با واریزکردن رای الکترونیکی شان امید به تحولات مثبت در ساختار سیاسی کشورشان دارند. اما مردم افغانستان که بیم دارند همین انتخابات و رای دادن هم بلای جان شان شود در حیرت مانده اند که اساسا انتخابات خوب است یا بد... 

/ 0 نظر / 23 بازدید