انتقام از ماتادور (هشدار: این یادداشت حاوی تصاویر ناخوشایند می باشد)

در جریان این نمایش که تماشاچیان بسیاری را از سراسر اسپانیا و حتی دیگر کشورها به محل اجرای آن می کشاند ، یک گاوباز (ماتادور) و شش دستیارش با گاو های نر که هر کدام حدود ششصد کیلو گرم وزن دارند ، به مبارزه می پردازند. پس از اینکه تیم گاوبازی (البته عبارت مناسبتر آن گاوکشی است) از جلو تماشاچیان گذشتند و گاوهای نگون بخت که برای نمایش انتخاب شده اند به مردم نشان داده شدند ، مسابقه شروع می شود. برای آنکه یک مبارزه واقعی آغاز گردد ، ابتدا دستیاران ماتادور اقدام به تحریک و تهییج گاو نر می نماید تا آن را به سرحد خشم برساند. این افراد که تعدادی سوار بر اسب و عده ای پیاده هستند با نیزه هایی گاو را مورد حمله قرار می دهند تا گاو برای دفاع از خود هم اگر شده تن به مبارزه بدهد. بدین ترتیب گاو همچنانکه نیزه هایی به بدنش فرو رفته با بدنی خونین در حالیکه درد می کشد به سوارانی که بر اسب های زره پوش نشسته اند و یا پیاده هایی که به راحتی خود را در پشت بنرهای تبلیغاتی اطراف زمین مخفی می کنند ، حمله می کند. این تعقیب و گریز نابرابر که حاصل آن برای گاو از دست دادن خون بیشتر و درد کشیدن طاقت فرساست ، همچنان ادامه می یابد تا زمانی که دچار ضعف مشهودی می گردد ، در این زمان است که ماتادور با شمشیری در یک دست و پارچه ای سرخرنگ در دست دیگر وارد می شود تا بخش اصلی این نمایش را به پیش ببرد. گاو که دیگر توان سابق را ندارد همچنان حمله ور می شود اما این همان چیزی است که ماتادور برای ادامه بازی به آن نیاز دارد. تا با جای خالی کردن از پیش گاو زخمی برهیجان این نمایش بیفزاید و تماشاگران را به وجد بیاورد. او حتی برای اینکه هیجان تماشاگران را دوچندان کند و بر امتیازات خویش اضافه کند دست به حرکات ریسک آمیز می زند. بلکه در نهایت دو گوش گاو نگون بخت به عنوان مدال افتخار از آن او گردد.


و بالاخره بعد از آنکه تماشاگران از این نمایش بهره کافی بردند ، در حالیکه گاو دیگر توانی برای حمله کردن ندارد و از شدت خونریزی و درد دچار سرگیجه گردیده است ، ماتادور ضربه نهائی را وارد می کند و شمشیرش را به میان شانه های گاو فرو می کند و گاو نقش بر زمین می گردد. و فریاد شادی و تشویق تماشاچیان بلند می شود. این گاوکشی پر خشونت نه تنها همراه با کشتن همراه با شکنجه بی رحمانه حیوانات (گاوها) و به خطر انداختن حیوانات دیگر (اسبها) است بلکه گاه زندگی انسانها را نیز به مخاطره می اندازد. چنان که در آخرین نمونه آن دو هفته قبل در یکی از همین نمایش ها در میدان گاوبازی لاس ونتاس شهرمادرید یک گاوباز 41 ساله مشهور به نام خولیو آپارسیو پس از آنکه طی یک حرکت پرخطر در جلو گاو به زمین افتاد مورد اصابت شاخ گاو قرار گرفت و در برابر دیدگان بیش از بیست هزار تماشاگر  به طرز فجیعی زخمی گردید به صورتی که شاخ گاو فک پائینش را پاره کرده و از دهانش بیرون آمد. صحنه به حدی تکان دهنده بوده است که دو تن از تماشاچیان از هوش رفته اند. در عین حال پزشکانی که خولیو را معالجه کرده اند او را بسیار خوش چانس دانسته اند که از این خطر مسلم جان به در برده است. در گزارشی که از این حادثه در سایت های خبری آمده است ، گفته شده است که گاو مذکور که خولیو را زخمی نموده است ، توسط گاوباز دیگری کشته شده است( البته گزارشی از اینکه کسی در جریان کشتن آن از هوش رفته باشد نرسیده است).

  

 

این نمایش خشونت بار و وحشیانه که گاه از آن به عنوان هنر و ورزش نام برده می شود همچنان در بخشی از اروپای متمدن ادامه دارد و اگر روزی از طرف یونسکو به عنوان میراث فرهنگی کشور اسپانیا به رسمیت شناخته شد هم چندان تعجب نکنید.

 

/ 0 نظر / 62 بازدید