مایی که بزرگ می شویم...

وقتی از دنیای کودکی به سوی بزرگسالی حرکت می کنیم تغییرات زیادی هم از نظر جسمی و هم از نظر فکری و روحی در ما به وجود می آید. و عموماً این تغییرات مثبت ارزیابی می شوند که همین گونه هم هستند. فکر و جسم ما رشد پیدا می کند ، تصمیمات انسان سنجیده تر می شود و ...

اما هیچگاه فکر کرده ایم که در این تحول چیزهای زیادی را هم از دست می دهیم. همانطور که تفکرات ما قوی تر و پیچیده تر می شود روابط ما را هم دچار پیچیدگی و تشریفات می کند. با کسی که در کودکی هم بازی یک کوچه بودیم ، می شویم بیگانه حتی اگر گذشت زمان خانه های  ما را از یکدیگر دور نکند باز هم ممکن است حتی سال به سال زنگ در خانه یکدیگر را هم به صدا در نیاوریم. هر چه بزرگتر می شویم اختلاف های ما عمیقتر و راه های ما هم مثل زیپی که از هم باز می شود از یک دیگر دورتر و دورتر می گردد.

بزرگتر که می شویم کینه ها و دشمنی های ما هم عمیق تر و خطرناکتر می شود. دوستی های کودکی هر چند گذرا و سطحی به نظر می رسد اما صادقانه تر از روابط دوستانه بزرگسالی است که اسیر هزار تشریفات و شرط و شروط است. دوستی های بزرگسالی بیشتر روابط سیاسی است تا رفاقت!

بعضی های ما محافظه کار و مصلحت بین می شویم و برای برقراری دوستی و حفظ آن مجبور می شویم پی در پی دروغ بگوییم و ظاهر سازی کنیم بعضی دیگر هم که حساس و زود رنج هستیم و یا نمی توانیم زبان خود را کنترل کنیم دوستی پیدا نمی کنیم .

اگر در یک دعوای کودکانه پشت و پهلوی همدیگر را پرخاک می کردیم و یا حداکثر چند قطره خون از بینی یکی از ما می چکید در نزاع های ما آدم های به اصطلاح کلان حاظریم حتی گلوی یکدیگر را تا آن حد بفشاریم که دیگر فشردن یا نفشردن آن یکسان باشد.

زخم های عاطفی که ما بزرگتر ها به یکدیگر می زنیم هم کاری تر از رنجش های کودکانه ای است که با در آوردن زبان و یا طعنه های کودکانه به یکدیگر می دادیم. 

اگر سنگ فلخمان کودکی ما بال پرنده ای را خونین می کرد و یا سنگی که با شیطنت رها می کردیم شیشه خانه همسایه را می شکست حالا بعضی از ما با فشردن یک ماشه جویی از خون همنوعان خود را جاری می کنیم و یا با بمبی کمی بزرگتر از همان سنگ شیشه های خانه های زیادی را همراه با در و دیوارهایش  بر سر ساکنانش فرو می ریزیم!

به عنوان یک کودک متمرد اگر خانواده ای را گرفتار می کردیم ، به عنوان یک بزرگسال شرور گاه دنیایی را به فلاکت می کشانیم...


 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید